Our Team

Đội ngũ nhân sự Panda English Class

IMG_1606

Đội ngũ vững chắc tạo bởi con người tử tế

Mất rất nhiều năm tuyển chọn, đào tạo, định hướng, cô Kim Ngân mới có thể gây dựng được đội ngũ lãnh đạo, thế hệ nhân sự kế cận vững chắc, hội tụ đầy đủ những tố chất có thể giúp lèo lái vững chắc con thuyền Panda English tiến xa trên con đường giáo dục sư phạm.