You are here:

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

Cung cấp và chia sẻ thông tin​

Hệ thống trung tâm Anh ngữ Panda luôn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của học viên. Chúng tôi hiểu học viên cung cấp thông tin cá nhân cho Panda  nhằm mục đích nhận tư vấn và đăng ký học, Panda cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất. Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để bảo đảm an toàn và giữ bí mật các thông tin mà phụ huynh, học viên cung cấp. Tại Panda, hiện tại cũng như trong tương lai, không để lộ các thông tin cá nhân của học viên cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:
 • Chúng tôi được sự đồng ý của học viên.
 • Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của học viên cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, Panda chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin như vậy trong phạm vi quyền hạn cho phép.

Thu thập thông tin cá nhân

Trung tâm Anh ngữ Panda có thể thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng từ các nguồn sau:
 • Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký học hoặc các phiếu điền thông tin khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc,…).
 • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.
 • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm).
 • Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những khóa học và các tài liệu mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Sử dụng thông tin

Mục đích của chúng tôi khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của khách hàng:
 • Hỗ trợ chúng tôi tốt hơn trong việc phục vụ cũng như chăm sóc học viên tốt hơn.
 • Hỗ trợ chúng tôi xác định học viên và bảo mật tốt hơn các thông tin cá nhân và thông tin học tập của học viên tại Panda English.
 • Giúp chúng tôi nắm bắt các nhu cầu học tiếng Anh của học viên nhằm tư vấn các khóa học phù hợp.
 • Hình thức tư vấn khóa học: Email, SMS, gọi điện thoại tư vấn.
 • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Tính bảo mật của thông tin

 • Toàn thể nhân sự Panda đều nắm rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin Học viên. Trong nội bộ Panda chỉ những cá nhân có thẩm quyền được phép truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu. Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của Panda nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của học viên.
 • Tại Panda đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Quý khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi Học viên kết thúc khoá học hoặc tạm dừng học tập tại Panda, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân khách hàng.

Bản quyền thiết kế và thương hiệu

 • Tất cả các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin khác ở trên trang web này là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của Panda English Class.
 • Mọi sự sao chép, thay đổi, lưu trữ, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này vì các mục đích thương mại nếu không được Panda cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm.

Mục lục