Mục lục

[Forecast] Dự đoán bài IELTS Speaking quý 1 năm 2024

Trong đề thi IELTS, phần thi Speaking thường được xem là một thách thức lớn, đòi hỏi không chỉ kiến thức ngôn ngữ mà còn cả kỹ năng giao tiếp và tự tin. Đề thi IELTS Speaking được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này, IELTS Panda’s Station sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc và chi tiết về những xu hướng, chủ đề và kỹ năng cần thiết để bạn có thể chuẩn bị tốt nhất cho phần thi Speaking IELTS trong Quý 1 của năm 2024.

1. Work or Study

 • Do you work or are you a student?
 • What work do you do?
 • What subjects are you studying?
 • Do you like your job? Is there anything you dislike about your job?
 • Why did you choose to do that type of work (or that job)?
 • Do you like your subject?
 • Why did you choose to study that subject?
 • Do you want to change your major?
 • What do you like/dislike about your studies?
 • What was your dream job when you were young?
 • Have you changed your mind on your dream job?

2. Hometown

 • Please describe your hometown a little.
 • What is your town well-known for?
 • Do you like your home town?
 • Is that a big city or a small place?
 • How long have you been living there?
 • Do you think you will continue living there for a long time?
 • Would you like to live in the countryside in the future?
 • Have you ever lived in the countryside?
 • Do you ever spend time in the countryside?
 • What is the difference between living in the countryside and the city?
 • What do people living in the countryside like to do?
 • What do you like to do in the countryside?
 • How has your town changed over the last 20 years?

3. Home, decoration

 • What colour would you choose to paint the walls of your room?
 • What colour would you never use in your home?
 • Can you describe the place where you live?
 • What kind of housing accommodation do you live in?
 • What do you like about your flat?
 • Which room does your family spend most of the time in?
 • What can you see from the windows where you live?
 • Do you prefer living in a house or a flat?
 • What would you like to change in your flat?
 • What do you dislike about your flat?

4. Fishing

 • Is fishing popular in your country?
 • Have you ever been to a place where there are lots of fish around you?
 • Have you seen any movies featuring lots of fish?
 • Why do some people like fishing?
 • Do you like eating fish?
 • Where can you see fish?

5. Robots

 • Are robots important?
 • How do robots affect our lives?
 • Are you interested in robots?
 • Did you like any films about robots when you were a child?
 • Do you use robots in daily life?
 • Would you like robots to work at your home?
 • Will you feel comfortable if you are in a car driven by a robot?

Dự đoán (forecast) cho phần thi Speaking IELTS đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các thí sinh hình thành chiến lược ôn tập và chuẩn bị. Bằng cách nắm bắt được những xu hướng và chủ đề có thể xuất hiện, thí sinh có thể tập trung ôn luyện những kỹ năng cụ thể, từ việc mở rộng vốn từ vựng đến cách xây dựng câu trả lời mạch lạc và thuyết phục.

IELTS Panda’s Station mong rằng với bài viết này sẽ giúp bạn chinh phục mục tiêu của mình!